Basetall
Basetall indikerer mengden av alkaliske tilsetninger i oljen. Disse tilsetningene beskytter motoren fra korrosjon forårsaket av syrene som dannes under forbrenningen. Ved en halvering av opprinnelig basetall, anbefales oljebytte.

Sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 av DNV GL

©Norsk Oljelaboratorium AS