Dieseldyr

HVA ER DIESELDYR

Dieseldyr er betegnelsen på petroleumsødeleggende mikrober (bakterier, gjærsopp og muggsopp) som normalt finnes overalt omkring oss. De vil derfor kunne overføres og forurense drivstoffsystem via luftekanaler, kondensert vann og oppløst vann eller forurensninger pådratt under drift eller leveranse. Mikrobene er avhengige av vann i fri form for å overleve og formere seg, og lever i grensesjiktet mellom drivstoff og vann. Under ideelle forhold, som vil si tilgang på vann og gunstige temperaturer, akselererer formeringen kraftig.

HVA GJØR DIESELDYR

Mikrobene og deres avfallsstoffer danner en sammenfiltret masse som er mørk på farge og har en geleliknende konsistens. Denne massen vil kunne føre til tette filter, tette drivstofftilførsler og skape store driftsforstyrrelser, i tillegg til de slipende og etsende egenskapene som fører til tidlig slitasje og korrosjon. Vann i drivstoff kombinert med svovel i drivstoff, vil også føre til dannelse av svovelsyre. Svovelsyra vil være i bunnen av tanken og blande seg med slammet av mikrobene. Svovelsyra virker sterkt korroderende på alle overflater.

HVORDAN VET JEG AT JEG HAR DIESELDYR?

Typiske kjennetegn på mikrobiell vekst kan være
  • Tette filter
  • Tap av motorkraft på grunn av nedsatt drivstofftilførsel
  • Gråaktig slimete masse på tankbunner, tankvegger eller i filtre.
  • Drivstoff med en svovelaktig lukt (råtne egg)
  • Grønt eller brunt belegg evt. korrosjon i tanker, rør eller i innsprøytningssystemet

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

En analyse hos oss vil raskt avdekke om du har problemer med dieseldyr. Videre prosedyre er avhengig av hvor stor vekst som er påvist. I enkelte tilfeller er det nødvendig med en total rengjøring , mens det i andre tilfeller kan være tilstrekkelig med tilsetting av biosider eller biostater.
Det viktigste for å forebygge dieseldyr er å holde systemene mest mulig vannfrie.

Sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 av DNV GLMicrobMonitor . Næringsrik gel som fremmer vekst av petroleumsødeleggende mikrober.

©Norsk Oljelaboratorium AS