Flammepunkt

Flammepunkt er den laveste temperaturen en brennbar væske kan varmes opp til før det dannes så mye gass over væskens overflate at gass/luft blandingen antennes av en tennkilde. Ved hjelp av en flammepunktsanalyse kan man til en viss grad avgjøre om en olje er blitt forurenset, spesielt om det er innblandinger med lavere flammepunkt.

Sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 av DNV GL

©Norsk Oljelaboratorium AS