Hvordan tar du en oljeprøve

For å få et korrekt bilde av oljens egenskaper, forurensningsnivå og kvalitet, kreves det at prøven er representativ for det totale smørevolumet. Det er derfor svært viktig at man følger riktig prøvetakingsprosedyre og har kunnskap om mulige feilkilder ved uttak av prøve. Dette oppnås ved å ta følgende forholdsregler:
 • Ta prøven (om mulig) under normal driftstemperatur.
 • Rengjør prøvepunkt
 • Rent prøvetakingsutstyr
 • Ta alltid prøve fra samme punkt i systemet
 • Tapp av ca ½ liter olje før prøven tas hvis peilehull ikke kan benyttes
 • Etterfylling
 • Merk og send inn prøve
Om mulig bør en oljeprøve tas under normal driftstemperatur, eventuelt like etter driftsstans. Dette fordi varm olje gir ett mer representativt bilde. Rengjøring av prøvepunktet er svært viktig, og for å unngå forurensning til prøven bør det kun benyttes rent prøvetakingsutstyr. Prøvetakingsutstyr kan leveres av laboratoriet. Før prøvetaking dreneres minst ½ liter olje ut. La prøveventilen være åpen mellom drenering og prøvetaking. Videre fylles prøveflasken uten å stenge oljestrømmen. Ved uttak fra tank tas prøven fra midtnivå. Slange bør byttes mellom hver prøve. Etterfyll like mye olje som har blitt tappet. Benytt prøveflasker og etiketter fra Norsk Oljelaboratorium. Merk prøven med:
 • Navn og prøvepunkt
 • Maskineridata
 • Smøreoljetype
 • Smøreoljemengde i systemet
 • Smøreoljens gangtid og evt mengde etterfylt siden forrige prøve
 • Dato for prøvetaking
Vi leverer det du trenger for uttak og forsendelse av prøver. Les mer i hovedmenyen: [Kontakt oss - bestill utstyr]

©Norsk Oljelaboratorium AS