Metallanalyse ICP-OES

ICP-OES (induktiv koblet plasma – optisk emisjonsspektroskopi) er en analytisk teknikk for påvisning av mange grunnstoffer samtidig.
En væskeprøve omdannes til en fin aerosol ved å føre den inn i en meget varm argonplasma med temperatur ca 9000 K, og de forskjellige grunnstoffene eksiteres til de sender ut lys. Ved analyse av olje bestemmes slitemetaller, additiver og forurensninger. I tillegg vil man kunne avdekke innblanding av andre oljetyper ut i fra additivtilsetninger.

SLITASJEMETALLER.

Slitasjemetaller er et resultat av at komponenter i maskineriet er i kontakt med hverandre og danner uønsket slitasje. Vanlige kilder til slitemetaller kan være:
 • Fe: Jern. Finnes flere steder, ofte legert med krom, aluminium og nikkel. Kan komme fra sylindere, stempel, stempelringer, ventiler, ventilføringer, lager og akslinger.
 • Al: Aluminium. Kan komme fra stempel, lager og turboer. I enkelte tilfeller som additiv.
 • Cr: Krom. Finnes i stempelringer, akslinger og lager. Kan også finnes i kjølevann.
 • Cu: Kobber. Finnes i lagermetall i oljekjølere og radiatorer, ofte brukt for å slites først og beskytte andre komponenter. Kan også finnes som antioksidasjons additiv.
 • Pb: Bly. Finnes i lager og maling. Kan også være tilsatt som additiv.
 • Sn: Tinn. Finnes i stempel, lager og kjølere.
 • Ni: Nikkel. Finnes i gir, stempelringer, ventiler og akslinger.
 • Ag: Sølv. Finnes i lager og foringer.
 • V: Vanadium. Finnes i ventiler, turbinblader, stålkomponenter og visse drivstoff.


ADDITIVER

Additiver er kjemiske forbindelser som settes til drivstoffer og smøreoljer i små mengder. Hensikten er å gi eller forbedre visse egenskaper, for eksempel hindre avleiringer i motoren, øke oktantallet, redusere oksidasjon, fortykke smøreolje eller redusere slitasje.
Additiver er som oftest kompliserte kjemiske forbindelser. De leveres som ”pakker” tilpasset ulike drivstoffer eller smøreoljer, og varierer etter bruksområde og hvor krevende forhold produktet er beregnet for.
 • Ba: Barium. Giftig og dyrt additiv som virker rensende. Fordelen er at det ikke levner aske.
 • Ca & Mg: Kalsium og Magnesium. Disse er basiske innblandinger som brukes for å nøytralisere syrer som dannes, dvs svovel og salpetersyre fra forbrenningen. De har også en rensende effekt.
 • P: Fosfor. Er en EP (høytrykks) innblanding som hindrer metall mot metall kontakt ved høye trykk og temperaturer.
 • Zn: Sink. Samme som fosfor, men er også et antioksidasjon additiv. Kan i noen tilfeller finnes som metall i lager. Holder syretallet ned.
 • Mo: Molybden. Smørende additiv, men kan også finnes i visse legeringer.
 • Na: Natrium.
 • Mn & Ti: Mangan og titan.
 • Cd: Kadmium.

FORURENSNINGER

Forurensninger kommer vanligvis utenfra og er uønsket i oljen.
 • Si: Silisium. Finnes i sand, skitt, støv og sot. Kan også finnes i små mengder i oljen som antiskumtilsetning i form av silikon og glykoladditiv.
 • Na: Natrium. Stammer som oftest fra sjøvann og frostvæsker.
 • B: Bor. Forurensning fra frostvæsker, sjøvann og drivstoff med biocider. Kan også være et additiv.

Sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 av DNV GL

©Norsk Oljelaboratorium AS