Om Norsk Oljelaboratorium AS

Norsk Oljelaboratorium er lokalisert på Rørvik i Vikna kommune. Laboratoriets primæroppgaver er å utføre teknisk testing og analyse av oljeprodukter og kjølevann. På forespørsel utfører også laboratoriet konsulentvirksomhet.
Norsk Oljelaboratorium er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001: 2015.
Vi har de siste årene investert i ny maskinpark og bruker i dag det mest moderne utstyret som finnes på markedet. Laboratoriet har per i dag 4 ansatte.


©Norsk Oljelaboratorium AS