pH, alkalitet, % innblanding, frysepunkt og klorider i kjølevann

Kjølevannet har en rekke funksjoner som bør holdes under oppsikt. I tillegg til å lede varmen ut fra motor, er det viktig at kjølevannet holder de krav som er oppgitt fra motorleverandør og som driftsforholdene krever. Lav alkalitet indikerer at kjølevannets evne til å ta opp forurensninger er redusert, og kan føre til avleiringer.


Sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 av DNV GL

©Norsk Oljelaboratorium AS